Hoeveel water bespaart uw bedrijf op jaarbasis?

* berekening op basis van een fulltime werkweek

Toiletten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van het waterverbruik in kantoorgebouwen en op de tweede plaats in huishoudens. 

Traditonele toiletten gebruiken ongeveer 13.000 liter water per persoon per jaar. Onze duurzame toiletten slechts 7.800 liter water per persoon per jaar!

Impact toiletten op het water verbruik

De wereldwijde beschikbare watervoorraden voor menselijke consumptie zijn beperkt, aangezien 97% van het totale water niet geschikt is om te drinken, gewassen te verbouwen en de meeste industriële koelingen.

Slechts 0,5% van het water op aarde is beschikbaar voor drinkwater. Door een toename van waterverbruik, wereldbevolking en klimaatverandering is de beschikbaarheid van drinkwater schaars en zijn nieuwe innovaties nodig om een tekort aan drinkwater in de toekomst te voorkomen.

De Verenigde Naties schatten dat in 2050 vijf miljard mensen zouden kunnen lijden onder watertekorten.“

Om schoon drinkwater voor consumptie te maken, moeten Nederlandse drinkwaterbedrijven water onttrekken uit selecte gebieden met een hoge waterkwaliteit. Deze gebieden mogen niet in de buurt van steden en industrieën liggen, daardoor komt het grootste deel van onze waterwinning uit natuurgebieden en vooral uit “Natura 2000”-gebieden. Dit heeft grote gevolgen in tijden van droogte, waarbij de lage grondwaterstand de natuur uitdroogt. Voor waterbedrijven leidt dit tot ingewikkelde keuzes tussen het verminderen van de waterdruk op het drinkwaternet of het vergroten van de waterwinning ten koste van de natuur.

Bovendien verhoogt de winning van water uit veengebieden de CO2-uitstoot, terwijl deze CO2-uitstoot beperkt moet worden als onderdeel van de Akkoorden van Parijs. Op de lange termijn zullen structurele lagere grondwaterstanden worden opgevolgd door een veranderend landschap. Om natuur en watergebruik in balans te houden en de toekomstige watervoorziening niet in gevaar te brengen, willen we verspilling van water uit waterwingebieden beperken. Daarbij willen we het waterbewustzijn vergroten.

Impact maken

Het creëren van het sanitair van de toekomst

Duurzaamheid

Kostbaar drinkwater besparen

Integriteit

Veilig en betrouwbaar

Klaar om water te besparen?

Kom vrijblijvend in gesprek en zorg mee voor een impact op jouw waterkruik.